OP'e STRÚN yn'e GREIDHOEKE

op'e strún

WELKOM!

-> kijk onder "nieuws" voor de details...
-> kijk onder "nieuws" voor de details...

 

"Op'e Strún yn'e Greidhoeke"

 

Op'e Strún was een samenwerkingsverband tussen kleinschalige winkels.

 

Helaas zijn er om diverse redenen bedrijven gestopt en verhuisd buiten de Greidhoeke, van een georganiseerde route is geen sprake meer.

 

Met veel enthousiasme hebben we deze route jarenlang in stand gehouden en hopen dan ook u bij de overgebleven bedrijven nog eens te begroeten. 


Tot ziens / Oant sjen!

  

Afke, Jitske, Coby, Jan, Hinke-Richtsje en Albert

 

 

 

Yn’e Steeg, Easterwierrum is gesloten

De 3de Kamer, is verhuisd naar Leeuwarden

 

 

 

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!!