OP'e STRÚN in het VERLEDEN

POST

Al zoekend in archieven kom je soms pareltjes tegen zoals dit unieke document wat handgeschreven is door mijn voorvader.

Klein van stuk, Rendert Wybrens Hoekema 1832 - 1903

Klein van stuk, Rendert Wybrens Hoekema 1832 - 1903

Rendert Wybrens Hoekema, mijn betovergrootvader, getrouwd met Jeltje Elgersma was niet groot van stuk getuige de aantekening bij de Nationale Militie. "Gebrek aan lengte" betekende dat je kleiner was dan de vereiste 1.57 mtr maar bij gebrek aan soldaten toch beschikbaar moest zijn. Uiteindelijk is door broederdienst de plicht vervallen. 

 

De laatste jaren van zijn leven zijn niet rooskleurig geweest voor Rendert Hoekema. Een bijzonder voorval van Rendert was dat hij na failliet te zijn gegaan in Hallum in 1896, hij bierhuishouder werd in Sint Annaparochie. Hij werd veroordeeld in 1898 tot een celstraf van 14 dagen omdat hij schuldig werd bevonden aan mishandeling. Hij was toen 65 jaar. Na de celstraf heeft hij zijn beroep als bierhuishouder weer opgepakt.  Hij is in 1903 overleden in Sint Annaparochie, 70 jaar oud en volgens de akte was hij toen gardenier van beroep.

Hij was kind nr. 7 van de totaal 11 kinderen en deze zijn allen reeds jong overleden.

 

Zijn moeder Minke Tjeerds Obma heeft 10 kinderen tijdens haar lange leven overleefd. Zij overleed 85 jaar in 1884 te Hallum.Fotoalbum Anna Post

Fotoalbum Anna Post

Via een zoektocht kom ik uit bij verre familie die nog een fotoalbum bezitten van Anna Post, de zus van mijn overgrootvader Bouwe Post. Een album vol prachtige foto's echter zonder namen. Enkele foto's herken ik direct maar het overgrote deel is onbekend, zo ook deze foto van drie jonge dames, gemaakt in La Grosse Wisconsin. Geen idee wie dit zouden kunnen zijn. Via internet een zoektocht in de archieven gestart en stuit op een jong overleden zus van mijn betovergrootmoeder Jantje Post-Bouma, namelijk Eelkje, overleden in 1873, slechts 30 jaar. Haar man Rein Sydzes Hogerhuis is met drie dochters geëmigreerd in 1882 samen met zijn ongetrouwde broer Wijbe naar de USA.

De drie dochters zijn:

1. Trijntje/Kate 1868 Vrouwenparochie

2. Antje                1870 Vrouwenparochie

3. Sytske/Sarah  1872 Vrouwenparochie

 

Kate (Trijntje) Hoogerhuis en Martin Kuiken
Kate (Trijntje) Hoogerhuis en Martin Kuiken

Dit zou dus zeer goed mogelijk zijn dat dit deze drie zussen zijn op de foto. Via een zoektocht op het internet is een ver familie lid getraceerd met contactgegevens. Zij reageert enthousiast en stuurt mij een foto van haar voorouders namelijk Kate(Trijntje) Hogerhuis en Martin Kuiken. De gelijkenis is treffend en bevestigd het vermoeden dat dit de drie zussen Ho(o)gerhuis zijn. Puzzel opgelost en mooie foto met verhaal rijker. 

Sytske/Sarah trouwde met Eeltje/Alex Rolsma en is in 1972 overleden op 100 jarige leeftijd.

 

Antje/Anna trouwde met Alvin Keizer en is verleden in 1937 in Montana.

 

Er moeten veel meer Friezen daar ter plaatse zijn geweest gezien het feit dat alle zusters met een jongen trouwden met een Friese achtergrond, in dit geval ook nog allen van het Bildt.

Vader onbekend op Ameland......

Vader onbekend op Ameland......

Deze geboorte akte uit 1809 van Mietje Hendriks Pedenbach is opmerkelijk te noemen omdat de vader als "onbekend" staat in de akte, terwijl in de naam duidelijk de naam van de vader is te herkennen. Je mag ervan uitgaan dat die Hendrik Pedenbach heette. Janke Berends Kooij zou een affaire hebben gehad met een Duitse kapitein op Ameland, zo is het verhaal uit overlevering. De opmerkelijke voornaam "Mietje" is een verbastering van de naam Maria. Verder is het opmerkelijk dat de naam Pedenbach eigenlijk nergens voorkomt. Ze trouwde in 1830 met Bouwe Jans Bouma en is de grootmoeder van mijn overgrootvader Bouwe Post. In 1850 is ze jong overleden in Vrouwenparochie, slechts 41 jaar oud..... Haar moeder Janke Barends Kooij bleef ongehuwd op Hollum wonen en overleed daar in 1859. De grootouders van Mietje waren Barend Kooij en Froukje Philippus en woonden op de kooiplaats op Ameland.

 

Van hen is de historie vastgelegd op: 

https://www.amelanderhistorie.nl/news/holwerders-op-de-kooiplaats-en-de-blieke-op-ameland/

Nieuwebildtzijl

Nieuwebildtzijl

op deze foto staan vlnr

Jantje Post, Baukje Post-Hoekema, Bouwe Post, Rendert Post, Vogeltje Post-Koopmans met op schoot Bouwe Post en staand Dirk Post en Dite, een Duits meisje wat is opgevangen na de eerste wereldoorlog om aan te sterken. 

4x Baukje...

Baukje Hoekema (grootmoeder) Baukje D. Post, Baukje R. Post en op schoot Baukje Stapensea
Baukje Hoekema (grootmoeder) Baukje D. Post, Baukje R. Post en op schoot Baukje Stapensea